گیتا

گیتا

دیجی

از بچگی عاشق موسیقی دوست داشتم و بعدپیانو و ویولن حدودا سال 92 گیتار خریدم و کلاساشو رفتم

از سال 94 مار دیجی رو شروع کردم و اول کار فقط خاوادگی کار میکردیم برای اقوام

متولد 77 هستم . و اصالتا زاهدانی هستم .

بستن